KOREA EVERLAND 29,000 TH

ดูรูปภาพ

รายละเอียด


Destination :  KOREA  EVERLAND
Duration :  6 Days 4 Nights
Date of Travel :  28 Dec. 2019 - 2 Jan. 2020
Airline :  AIR ASIA X (XJ)


วันแรก : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอินชอน

เวลา 23.00 น. >> คณะพร้อมกันที่    สนามบินนานาชาติดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินAIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทลีโอไนน์ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) 
สายการบินAIR ASIA X ใช้เครื่องAIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

เวลา 02.35 น. >> บินลัดฟ้าสู่         สาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง)วันที่สอง : เกาหลีใต้ (อินชอน) - สวนสนุก EVERLAND

เวลา 10.05 น. >> เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน***

เที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน เมนูบูลโกกิหมูหมักสไตล์เกาหลีมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อยโดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรสเมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train)ที่เร็วสุดๆ 
ไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS)รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ4 ของโลกซึ่งมีความชันถึง77 องศาและวิ่งด้วยความเร็ว104 กิโลเมตร/ชั่วโมง
พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่สำหรับท่านที่ไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซื้อบัตร Q-Pass เพื่อขึ้นไปรอเล่นได้เลย โดยซื้อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ่มเพียง 30,000 วอน (ราคาสำหรับ 2 ท่าน) จะได้รับตั๋ว QPassและ SD Card ขนาด 16 GB ใส่กล้อง Action Camera มาให้
Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
เดินชมสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden)
การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัลแฟนตาซีพาเหรด(Carnival Fantasy Parade)

เย็น >> บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวปลาหมึกอาหารเกาหลีเติมไม่อั้น

พักที่ >> JM HOTEL / NEW M SUWONหรือระดับเดียวกันวันที่สาม : ป้อมฮวาซอง-ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก -เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์

เช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อมและกำแพงเมืองโบราณที่สร้างรายล้อมตัวเมืองซูวอน
ทะเลสาบซอกชน เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซล

เที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน เมนูบิบิมบับเสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ
COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย
การทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล
**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์10,000 วอน**

เย็น >> บริการอาหารเย็น  เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟประกอบไปดว้ยเนอื้ หมูสไลด์ ผัก เห็ดและวุ้นเส้นเกาหลีเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลีและยังเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วย

พักที่ >> BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่สี่ : ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง 
- ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

เช้า >> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ 
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส 

เที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วยและสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
พระราชวังชางด็อกกุง 
หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็นพระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน

ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล
เมียงดงสตรีทฟู้ด

เย็น >> อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักที่ >> BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่ห้า : ย่านอินซาดง - ล่องเรือสำราญฮุนได (Hyundai Cruise)- ฮุนได พรีเมียม เอาท์เล็ท (Hyundai Premium Outlet 
 ร้านละลายเงินวอน (Super Market)

เช้า >> บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ย่านอินซาดง(Insa-dong) 
ล่องเรือสำราญฮุนได (Hyundai Cruise)  

เที่ยง >> บริการอาหารกลางวัน 
โอซัมบุลโกกิ (Osam Bulgogi) หน้าตาใกล้เคียงกับสุกี้แห้งบ้านเรา คือจะมีส่วนประกอบหลักเป็น วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะ ซึ่งมีน้ำซุปรสชาติออกหวานอยู่ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกและน้ำซุปเหลือขลุกคลิก ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงมากมาย
ฮุนได พรีเมียม เอาท์เล็ท (Hyundai Premium Outlet)
ย่านเมียงดง 
ร้านละลายเงินวอน (Super Market)  

เย็น >> บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารวันที่หก : สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

จากนั้นได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี

01.05 น. >> เดินทางกลับกรงุ เทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
04.40 น. >> ถึงประเทศไทยสนามบินนานาชาติดอนเมืองพร้อมด้วยความประทับใจ

***รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน***มีช่างภาพมืออาชีพในการเก็บภาพให้ทุกท่าน!!!!!!!
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 50,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***

**ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 45 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถคืนให้ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องล่ะ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุติบัติเหตุระหว่าวเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีดมินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสาย
การบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD**
กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน  **จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ หรือ
นำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำ
ภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่านจากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งทยีื่นยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กำหนดการเดินทางระหว่างทพี่ ำนักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใหกั้บคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้น ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพอื่ การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยนื่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งทยีื่นยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดตอ่ ในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษท์  รัฐบาล ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำ เที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
รีวิวแสดงความคิดเห็น

Sign In