เกี่ยวกับเรา

ลีโอไนน์ ทราเวล

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ABOUT LEONINE / ภาพรวมบริษัท

บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (บริษัทแม่ หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินในไทย)

            บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561197851 มีการดำเนินธุรกิจด้านการนำเที่ยวเป็นหลัก และ ธุรกิจผลิตสื่อขนาดเล็กเป็นรอง สืบเนื่องจาก ต้องการผลิตโฉมธุรกิจด้านการนำเที่ยวให้แตกต่างจากตลาดทั่วไป โดยมีการผสมผสาน การผลิตสื่อขนาดเล็กแฝงเข้าไปกับธุรกิจนำเที่ยว เสมือนแถมโปรโมชั่นให้ลูกค้า ซื้อ 1 ผลิตภัณฑ์ แถม อีก 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความประทับใจที่ยาวนาน และตรึงใจ หากต้องการเที่ยว แต่..ไม่ได้แค่ท่องเที่ยว ให้นึกถึงเรา LEONINE TRAVEL

ลีโอไนน์ทราเวล ให้บริการด้านใดบ้าง??

ลีโอไนน์ ทราเวล (Leonine Travel) ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายด้านครบวงจรเรื่องของการท่องเที่ยว วงการสื่อบันเทิง รวมถึงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11 / 09818

ลีโอไนน์ ทราเวล ให้บริการจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจไมซ์ การท่องเที่ยวและการจัดประชุม นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งแบบหมู่คณะและท่องเที่ยวส่วนตัว , จองตั๋วเครื่องบิน , จองโรงแรมที่พัก , รับจองร้านอาหาร ,    รับบริการยื่นวีซ่า รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อาทิ TEAM BUILDING ,   SPORT DAY , WALK RALLY , CAR RALLY , THEAM PARTY , จัดท่องเที่ยวประจำปีบริษัท และการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ภายใต้การนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของความจริงโดยยึดหลักการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกๆการเดินทาง

สถานที่ตั้ง    184/20 อาคาร ฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

WHY LEONINE TRAVEL / ทำไมต้องลีโอไนน์ ทราเวล

 • บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
 • เราใส่ใจทุกรายละเอียดของการนำเสนองานโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 • เราให้การบริการกับลูกค้าทุกระดับโดยเน้นการบริหารงานที่ได้มาตรฐานและความพึงพอใจสูงสุด
 • ผูกพันธมิตรในอุตสาหกรรมบริการครบวงจร ในเรื่องของสายการบิน ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักทุกระดับ

MISSION / พันธกิจ

 • มุ่งสู่การเป็นบริษัทนำเที่ยวแถวหน้าชั้นนำของเมืองไทยด้วยการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
 • สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจและสังคม
 • มีวิสัยทัศน์ก้าวล้ำทันคู่แข่งด้านการสร้างสรรค์
 • สร้างการบริการก้าวสู่ความทันสมัยในระดับสากล
 • สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจเพิ่มมูลค่าเพื่อตอบแทนสังคม
 • สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้าน
 • มุ่งเน้นการบริการนำเที่ยวที่แปลกใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มุ่งเน้นการบริการทุกระดับ บนพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด
 • สร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้กับลูกค้าและเป็นหนึ่งในบริษัททัวร์ที่ครองใจลูกค้าได้
 • บริหารงานโดยมุ่งเน้น การสร้างความรัก ความเข้าใจ ระหว่างลูกค้า กับบุคลากร ในองค์กรเสมือนครอบครัวเดียวกัน

VISSION / วิสัยทัศน์

 • บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องการนำเที่ยวและจัดทำสัมมนาอย่างดีที่สุด
 • บริษัทพร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการ ให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 • บริษัทมุ่งมั่นด้วยการบริการที่ดีและเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด
 • บริษัทจะพัฒนาแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องก้าวสู่ตลาดสากล
 • สร้างมาตรฐานการบริการและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

Sign In